บ่อดักไขมันอุดตัน

บ่อดักไขมันอุดตันสาเหตุหลักเกิดจากคราบไขมันสะสมจับตัวกันและแข็งเป็นก้อน ในปัจจุบันมีข้อบังคับให้บ้านพักต้องมีบ่อดักไขมันก่อนจะระบายน้ำออกสู่ท่อสาธารณะ บ่อดักไขมันจำเป็นจะต้องดูปริมาณไขมันในบ่อไม่ให้มีปริมาณมาก โดยส่วนใหญ่บ้านพักอาศัยโดยทั่วไปควรตักไขมันออกจากบ่อทุกๆ 1-2เดือน